Fundusze Europejskie

 


 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

                        Lucyna Stojowska HAER - DORADZTWO PERSONALNE

Projekt pn. „Implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych drogą do zwiększenia efektywności wspólnie prowadzonych działań z partnerami biznesowymi”


WND-POIG. 08.02.00-12-159/14

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Całkowita wartość projektu:  344 050 PLN

Wartość dofinansowania:  240 835 PLN

 

Projekt i wykonanie: kompan.pl