Nasza misja

Ludzie są naszą pasją.

Kompleksowo wspieramy naszych Klientów, dostarczając najlepszych rozwiązań w obszarze rozwoju organizacji i polityki personalnej.
Wspólnie osiągniemy największy potencjał twojej firmy.

Diagnoza potencjału pracowników, budowanie zespołów

Diagnozę potencjału pracowników w organizacji przeprowadza się w celu ustalenia, jak posiadany kapitał ludzki może wpływać budująco lub destrukcyjnie na całość przedsiębiorstwa.

Efektywność działania organizacji wynika z produktywności pracowników, dlatego bardzo  ważna jest wiedza o tym jaki potencjał mają poszczególni pracownicy w firmie.  Pomagamy kontrahentom dokonać analizy zasobów ludzkich oraz stopnia wykorzystania ich w przedsiębiorstwie, po to aby efektywniej wykorzystać potencjał organizacji.

Dzięki diagnozie potencjałów zawodowych pracowników firma dostaje obiektywne informacje o kompetencjach ocenianych osób, predyspozycjach kierowniczych, kompetencjach. Ocena potencjału pracowników jest niezbędna podczas: 

Definiowania potrzeb szkoleniowych
Projektowania systemu motywacji pracowników
Przygotowania  systemu oceny lub motywowania pracowników
Wprowadzenia procedur kontrolnych

Projektujemy również ścieżki kariery, planujemy sukcesję stanowisk.

Suma potencjałów wszystkich pracowników stanowi potencjał pracy firmy, przekładający się na osiąganie celów biznesowych.

Doradztwo Strategiczne w HR

Wsparcie dla firm

Najlepiej pracować z najlepszymi.
Skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy.

Zachęcamy do przesłania zapytania. ............................................

Projekt i wykonanie: kompan.pl